Rektor semináře oslavil své narozeniny

V neděli 23. května jsme kromě slavnosti Seslání Ducha svatého oslavili také narozeniny našeho rektora semináře Mons. Artura Matuszka. Společným slavnostním obědem a gratulací s krátkým zábavným programem, ve kterém jsme prověřili jeho inkulturaci do českého prostředí, jsme spolu s ním mohli prožít tuto významnou událost. Blahopřejeme k narozeninám a vyprošujeme hojnost Božího požehnání, trpělivost, pevné zdraví a mnoho darů Ducha svatého do dalších let. Fotografie naleznete zde.