.

Pojď za mnou

Tato stránka je určena pro ty, kteří se rozhodli pro vyjití na cestu ke kněžství, nebo to alespoň zatím rozlišují. Nalezneš zde různá zamyšlení o tom jak Bůh povolává, ale také praktické informace o tom co dělat, když si chceš podat přihlášku do semináře.

Jestliže vnímáš, že si tě Bůh povolal ke kněžství jsi teprve na začátku velké cesty. Ta sebou nese mnoho krásného, ale samozřejmě i těžkého, tak jako každá poctivě žitá cesta.

Co je třeba udělat

  1. opravdu se svobodně pro tuto cestu rozhodnout
  2. obeznámit s tím své blízké (není třeba spěchat a tlačit na pilu)
  3. oznámit to knězi ve své farnosti (ten ti minimálně se vším praktickým poradí a napíše ti doporučení)
  4. poslat přihlášku do semináře
  5. setkat se s biskupem (tvůj biskup si tě pozve na takový pohovor)
  6. udělat přijímačky do semináře (víceméně psychotesty)

konvikt

Pokud vše proběhne hladce, první rok strávíš v konviktu. To je takový nultý ročník, který budeš trávit v Olomouckém semináři ve společnosti spolubratrů, kteří si ve stejném roce také podali přihlášku. Kněžská příprava vyžaduje celého člověka. Je tedy třeba počítat s tím, že nebudeš často jezdit domů nebo kam se ti zlíbí. Většinu času se v tomto roce budeš soustředit na rozlišovaní toho, zda je to opravdu tvá cesta. K tomu ti poslouží pravidelné modlitby, žití v komunitě spolubratrů a trocha toho učení (zatím nijak extra náročná). Ne že by se domů nejezdilo vůbec, ale určitě nepočítej s tím, že budeš mít volné víkendy. Konvikt má jasně stanovený řád, který je třeba dodržovat. Neměj však z toho strach. Konvikt trvá jenom jeden rok a v Praze bude režim trochu jiný. Tento rok také slouží církvi k tomu, aby tě poznala. Aby tě zažila v extrémních podmínkách, aby viděla jaký máš charakter a sama pak posoudila, zda jsi i pro ni vhodným kandidátem.

Pokus se tento rok opravdu naplno využít a prožít. Jsem si jist, že se o sobě dozvíš mnoho nových (možná i překvapujících) věcí. A i když možná přechod z tvého dosavadního života do života seminárního bude trochu šok, jistě si tě skrze tuto cestu Bůh povede k pravému cíli.

seminář

Po konviktu v Olomouci v září nastoupíš do pražského semináře a zároveň na teologickou fakultu. Tyto dva subjekty budou utvářet tvůj čas a formaci. Standardně to trvá 5 let (tak jako většina vysokých škol). Budeš tedy chodit do školy a žít takový komunitní život s ostatními spolubratry napříč ročníky. Mimo školu se můžeš zapojit do všemožných aktivit, které se ti budou do budoucna prakticky hodit ( ekumena, LDN, náboženství, práce s bezdomovci…)

Stále jde ale o proces rozlišování, v manželském slangu: chození. Není nic divného (ani neobvyklého), když v některém ročníku rozlišíš, že tvá cesta vede jinudy. Ba naopak správná formace by ti měla napomáhat nacházet sebe sama ve vztahu k Bohu, objevovat jak a kde naplno využiješ svých darů a především to k čemu tě Bůh stvořil.

svěcení

Pokud úspěšně projdeš fakultou a pokud církev rozliší, že jsi pro ni stále vhodným partnerem dojdeš až ke svěcení. Nejprve jáhenskému (obvykle na rok a někde ve farnosti) a poté ke kněžskému. Obě svěcení ti udělí tvůj biskup a tím se opět ocitneš na počátku další etapy tvého života, na kterou už na tomto webu nenalezneš odpověď 🙂