Přihlašování na Tammím!

Neváhejte a přihlaste se na postní duchovní víkend pro mladé muže v našem semináři! Více v sekci "Tammím".