Děkujeme přátelům za jejich přízeň

Děkujeme všem, kteří se zapsali do Knihy přátel semináře za jejich přízeň. Pevně věříme, že nás i nadále budete provázet v myšlenkách a modlitbě. Rádi
vás přivítáme na našich stránkách. Dnes obdržel Arcibiskupský seminář od nejmenovaného dobrodince částku ve výši 4500 Kč. Tuto částku jsme získali díky vaší pohotovosti. Stále se můžete připojit k přátelům semináře zde.