Rekolekce bohoslovců

V sobotu 18.10.2014 měli bohoslovci rekolekce, které pro ně
připravil otec spirituál Kabrda. Tyto rekolekce měly téma, o němž se dnes moc nemluví,
není až tak moc slyšet – smírná oběť.  Jedná se o oběť, kterou za nás
podstoupil náš Pán Ježíš Kristus, aby člověk byl smířen s Bohem a spasen. Otec
spirituál nám poukázal na několik dimenzí této smírné oběti pro život kněze i
každého věřícího – například: smírná oběť v Eucharistii, smírná oběť v
denním životě člověka ve formě askeze a smírná oběť, která je konána jakožto
oběť za spásu duší.

Rekolekce byly velkou pozvánkou k prohloubení vztahu s
Kristem a k opravdovější i niternější lásce k němu. Není automatické, aby
se bohoslovec během své formace přiblížil a udržel v těsném i intimním vztahu s
Ježíšem Kristem, proto musíme prosit i vás, čtenáře našeho webu o modlitby a
podporu.

Vyprošovat pro církev zrození nového kněze podle Boží vůle
může být vaší smírnou obětí, skrze kterou se můžete podílet na budování Božího
království.