Malá Navalis bohoslovců

Ve středu 8.10. 2014 pozval převozník pražský a obnovitel
barokní tradice Navalis pan Zdeněk Bergman bohoslovce na svou rychloloď  Nepomuk. Toto milé pozvání bohoslovci srdečně
přijali. Sešli jsme se u přístavu, který se nachází blízko Karlova mostu u
křížovníků. Zde nás vřele přijala posádka včetně kapitána Maria Juhase, který
si pokuřoval svoji dýmku. Usadili jsme se, a zatímco posádka připravovala loď,
tak nám Zdeněk Bergman a kapitán pověděli o příběhu lodi Nepomuk a o jejich
technických parametrech.

Pan Zdeněk Bergman pro nás připravil pohoštění a dal nám
povolení k nahlédnutí do prostor lodi, včetně strojovny.  Vaška Nováka jsem viděl dokonce chvilku u
kormidla. Navalis díky tomuto setkání má dnes pro nás jiný rozměr, neboť jsme si
mohli pohovořit s jeho iniciátorem panem Zdeňkem Bergmanem, jenž nám byl
všem k dispozici. Rád se s námi podělil o jeho touhu obnovit tuto
barokní tradici a dát Vltavě život.

Vyprávěl nám, jak Navalis začínala, jak se vyvíjí.  Bylo pro nás velmi povzbuzující, že i dnes
jsou dobrodinci, kteří se snaží investovat do věcí neviditelných a
z pohledu obchodu ztrátových, ale společnost velmi obohacujících.  Na palubě lodi byly s námi také naše
milé paní kuchařky a paní tajemnice s dětmi. Bylo hezké, když se k nám
připojily na přídi lodi, kde bratr Robert Štěpánek hrál na harmoniku, při níž
jsme zpívali lidové písničky a mohli tak společně utužovat naše přátelství.
Atmosféra byla poetická. 

Zakotvili jsme, a
ještě chvíli vychutnávali pobyt na lodi. Na cestu každý z nás dostal
nástěnný plakát s lodí Nepomuk.

Bohoslovci velmi děkují za milé pozvání.

http://www.arcs.cuni.cz/index.php?id=5&id2=13