Workshop bohoslovců

V sobotu 28. 10. 2014 slavili bohoslovci státní svátek tím, že prohlubovali své dovednosti a
schopnosti. Starší ročníky se věnovaly tématu ?svátost smíření prakticky?: po úvodní přednášce 
Mons. Doc. ThDr. Jiřího Skoblíka přednášející odpovídal na mnohé dotazy budoucích zpovědníků, kteří tak čerpali z jeho bohaté zkušenosti. Mladší ročníky absolvovaly celodenní workshop na téma mezináboženského a mezikulturního dialogu. Pod vedením Ing. Ivana Pribička, učitele antropologie na Univerzitě Jižního Dánska v Odense (SDU), bohoslovci absolvovali praktická cvičení, která byla zaměřena na předávání zkušeností.