Co jsme v těchto dnech prožili

15. února 2016 nám začal nový – letní – semestr.

V nadcházejících měsících nás čeká mnoho velkých akcí jak v rámci semináře tak v jednotlivých diecézích. Ani fakulta nezůstane nic dlužna, proto prosíme o modlitbu, abychom celý zbytek akademického roku prožili podle Boží vůle.Děkujeme.

Například ve čtvrtek 18. února jsme navštívili kostel Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě u Karlova mostu. Kostelem nás provedl a dal výklad architekt Norbert Schmidt.

V pátek 19. února jsem se vydali do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, kde je jedna ze Svatých bran otevřených k Roku milosrdenství. Nejprve jsme u brány vykonali krátkou pobožnost a po vstupu do kostela se nás ujal místní farář P. Jan Houkal. Provedl nás všemi kouty architektonického skvostu. Po prohlídce kostela jsme se účastnili křížové cesty (vedené bohoslovci prvního ročníku) a mše svaté. 

Pak jsme od pátečního večera do nedělního rána měli v semináři rekolekci. Vedl jí litoměřický generální vikář, Mons. Stanislav Přibyl. Tématem víkendu byl verš "Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj" (Žl 85).

Ve čtvrtek 25. února nás navštívil královéhradecký biskup Jan Vokál a sloužil mši svatou v 17.30 v naší seminární kapli Nejsvětějšího Srdce Páně. Pak se ještě 5 bohoslovců zúčastnilo večer u dominikánů uvedení nové knihy Miloše Doležala o P. Josefu Toufarovi.

V pátek 26. února v 7h ráno sloužil pro nás mši novokněz, nedávno náš seminární bratr, P. Pavel Němec z Českých Budějovic.

Požehnané dny!