Přidány fotografie z návštevy kostela sv. Salvátora a Nejsv. Srdce Páně na Vinohradech