Začátek Adventu v semináři (a fotogalerii)

Advent začal i v semináři. A víkend před jeho první nedělí byl doslova nabytý zajímavými událostmi.🙂

V pátek jsme se nejdříve u sv. Ludmily zúčastnili adorace za povolání. Zpívali jsme, modlili se, adorovali a spolu s místními farníky také slavili mši svatou.

Při sobotních rekolekcích jsme požehnali adventní věnce. Také jsme naslouchali promluvám otce Opatrného, který mluvil o "katolickém nezbytném a požehnaném A". Přemýšleli jsme jak skloubit

víru a skutky,

modlení a školu,

charizma úřad… 

V neděli jsme pak slavnostně převzali farnost sv. Vojtěcha, která je od nynějška seminární farností! (y)

Fotodokumentaci z  těchto tří událostí naleznete tradičně v naší fotogalerii!

Bohoslovci pražské diecéze se navíc ještě bez přítomnosti fotografů v nedělních odpoledních hodinách vypravili do Staré Boleslavi. V místním domově pro seniory potěšili místní obyvatele coby Mikuláš a andělé. Zazpívali lidové písně, zahráli na harmoniku, housle i mandolínu a rozdali dárkové balíčky plné překvapení.

Hezký Advent všem!