Psychologické aspekty svátosti smíření

Arcibiskupský seminář nabízí kněžím do 5 let od vysvěcení dvoudenní formační setkání na téma Psychologické aspekty svátosti smíření.

Setkání se koná v budově semináře Po 25. 9. – Út 26. 9. 2023 pod vedením morálního teologa P. Jána Viglaše a psycholožky Jany Vindišové.

Časový rozvrh

Po 9:00 – 12:00; 13:00-16:00 (po skončení nabídka individuální konzultací)

Út 9:00 – 12:00 (od 13:00 nabídka individuálních konzultací)

Obsah:

  • prožívání viny (morální a emocionální vina)
  • příprava na svátost smíření
  • 6. přikázání a manželská morálka ve svátosti smíření
  • srdce ženy ve svátosti smíření
  • penitenti s psychickými obtížemi
  • náboženská úzkost, OCD, skrupulozita
  • analýza kazuistik z praxe
  • komunikace ve svátosti smíření
  • možnost osobní konzultace.

Přihlašování a bližší informace u P. Radka Tichého (rektor@seminar-praha.cz; kopii na kancelar@seminar-praha.cz).

Seminář je zdarma, zájemci mohou podpořit Arcibiskupský seminář dobrovolným darem. Součástí setkání je oběd; ubytování a ostatní strava pouze po domluvě.