Pouť za duchovní povolání

V sobotu 29. dubna se na Svaté Hoře u Příbrami konala pouť za duchovní povolání. Arcibiskup Jan Graubner během slavnostní mše svaté přijal bohoslovce Ondřeje Šimera mezi kandidáty jáhenství a kněžství.

Pouť jsme zahájili křížovou cestou na nedaleké louce a zakončili slavnostním obědem.