Pouť za duchovní povolání a kandidatura 24´

V sobotu 4. května se na Svaté Hoře u Příbrami konala pouť za duchovní povolání. Arcibiskup Jan Graubner během slavnostní mše svaté přijal naše spolubratry Jakuba, Vojtěcha, Antonína, Davida a Zdeňka mezi kandidáty jáhenství a kněžství.

Sdílejte s námi tuto radost a připojte se s námi k modlitbě.😇

Foto: Človek a Víra