Přednáška prof. Donnelly

V úterý 23. října jsme mohli v semináři přivítat prof. Doris Donnelly z John Carroll University v Clevelendu (Ohio, USA), která se odborně věnuje spirituální teologii a liturgice a jako ředitelka Centa kardinála Suenense pro  teologii a církevní život se zabývá reflexí 2. vatikánského koncilu, o němž nám také v roce padesátého výročí od jeho začátku poutavě pohovořila.