Čtrnáct pražských mučedníků

Dne 13. 10. 2012 jsme byli přítomni slavnostní mši svaté, kterou celebroval kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení, a při níž bylo Čtrnáct pražských františkánských mučedníků ozdobeno věncem nepomíjejícím. Na tuto slávu do pražského semináře zavítal také seminář olomoucký a společně jsme se mohli z události radovat v srdci Evropy. Pořízené fotky možno zhlédnout zde.

 

"Blahořečení je významnou duchovní událostí, kdy je v osobách blahořečených bratří před oči všech věřících vyzdvižen mimořádný příklad věrnosti víře a osobnímu poslání, střízlivé ochoty k oběti vlastního života i pokojného přijetí utrpení a smrti a kdy se také mohou dotknout tajemství společenství svatých, které hlouběji odhaluje cíl životní pouti každého člověka."