Nové fotogalerie – obláčka, mše s KTF, nuncius v ArcS

V úterý 7.12. při prvních nešporách ze slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu otec rektor požehnal kleriky, které poprvé oblékli naši bratři 1. ročníku. Kéž jim tato klerika připomíná cestu, na kterou se vydali. Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Hned ve středu 8.12. proběhla společná mše svatá se zástupci Katolické teologické fakulty. I tato boholužba je zachycena na fotografiích, jež naleznete ve fotogalerii.

Dále ve fotogalerii naleznete také fotografie z návštěvy apoštolského nuncia Diega Causera v neděli 12.prosince.