Missae chrismatis

O velikonočním triduu jsme byli ve svých farnostech; ve Svatém týdnu jsme se také v českých katedrálách zúčastnili mší svatých s posvěcením olejů a obnovou kněžských závazků. Fotografie naleznete zde: z Prahy,
z
Hradce
,z
Litoměřic
.