Co jsme prožili v těchto dnech a co nás čeká

Kromě školy a pravidelného programu máme v semináři například i tento program:

V úterý 8. března jsme se zúčastnili křížové cesty se strahovskou farností na Petříně. Je to povzbudivé se nad krásně rozsvícenou Prahou modlit za toto město a za lidi kteří v něm žijí.

Ve středu 9. března ranní mši svatou v 7h sloužil donedávna náš spolužák, spolubratr a nynější novokněz královéhradecké diecéze P. Zdeněk Sedlák, současný kaplan v Kutné Hoře. Po slavení mše svaté, při které zaznělo povzbuzení o pastoraci, nám bylo uděleno novokněžské požehnání.

Ve čtvrtek nás povzbudil při naši podvečení mši svaté v 17:30 pomocný biskup českobudějovický Pavel Posád.

Od pátku do neděle jsme měli rekolekce, které nám dával slovenský kněz a morální teolog, P. Ivan Šulík. Ve čtyřech promluvách zaměřených na kněžství mj. mluvil  o upřímnosti, eucharistii, kříži, svátosti smíření i celibátu. 

Na řetězec novokněží, kteří nás navštívili a udělili nám novokněžské požehnání, v pondělí 14. března navázal při ranní mši svaté v naší kapli  P. Petr Havlík z pražské arcidiecéze. V kázání nás povzbudil, abychom dávali prostor Kristu ve svém životě, neboť on je Světlo světa! 

Ve středu 16. března slavil mši svatou v naši seminární kapli v 7h novokněz litoměřické diecéze P. Lukáš Hrabánek, kaplan v Jablonci nad Nisou. 

Ve čtvrtek k nám zavítal biskup královéhradecký Jan Vokál, který se nejprve setkal s otcem rektorem a následně se svými bohoslovci. Setkání vyvrcholilo slavením mše svaté a navazující společnou večeří.

V pátek většina z nás odjíždí na diecézní setkání mládeže do svých diecézí, které se konají v sobotu. Na Květnou neděli budeme ve svých diecézích se svými biskupy. 

V úterý 22. března se po škole rozjedeme do svých domovských farností, kde budeme pomáhat o Velikonocích. Případně budeme pomáhat při liturgii v místní katedrále u svých biskupů.

Požehnané dny!