Postní rekolekce pro kněze

Srdečně zveme kněze do Arcibiskupského semináře na postní rekolekci s P. Petrem Vrbackým v pondělí 11. března 2024.

Nabízíme přespání z neděle na pondělí, večeři a přátelské setkání.

Pro ty, kdo nepřespávají: příchod 8:30 – 9:00

Zahájení: 9:00, zakončení odpoledne dle možností účastníků.

Program:

  • modlitba uprostřed dne
  • sdílení
  • eucharistická adorace
  • přednáška
  • prostor pro tichou modlitbu a svátost smíření
  • společný oběd
  • odpoledne pro zájemce nabídka společné mše

Cena: zdarma, je možné darovat dobrovolný příspěvek na chod semináře

Rekolekce se koná v prostorách semináře, Thákurova 3, 3. patro.

Přihláška: https://forms.gle/C35bXHd2McJyniEH6

Přihlašování je možné do 3. 3. 2024

Kontakt a bližší informace: rektor@seminar-praha.cz