Požehnání budovy semináře v předvečer svátku Zjevení Páně.

Slavnost začala společnými nešporami s ukrajinskou komunitou. Následně jsme strávili společný čas u bohatého stolu, který nám tato komunita připravila.

Následně jsme strávili společně čas při hostině, kterou nám tato komunita připravila, zazněly písně v českém i ukrajinském jazyce a jak je zvykem, požehnali jsme celý zbytek budovy. Žehnání jsme ukončili v kapli modlitbou Akatisku k přesvaté Bohorodičce.