Mariánská pobožnost

A hle, vtom před ní znenadání se jako tichý plamen sklání zářivý jinoch neznámý.
Kdo je ten krásný? Anděl Páně. Na prsou kříží bílé dlaně.
Co dívce nyní oznámí?

(V. Renč: Popelka Nazaretská)

Před krátkou chvílí jsme se setkali jako každým rokem u kapličky Panny Marie Sedmibolestné v pražských Lysolajích a prožili společně chvíli v blízkosti Spasitelovy matky.