Nový pražský arcibiskup

I my se přidáváme ke gratulantům a vyprošujeme otci arcibiskupovi hojnost Božího požehnání do jeho nové služby.

Josef Polehňa, Člověk a Víra