Zahradní slavnost a svatodušní vigilie

Přiblížil se závěr akademického roku a s tím i zahraní slavnost, při níž se mimo jiné loučíme s těmi, kdo odcházejí na další studia o Říma a těmi, kdo budou po dokončení formace již brzy svěceni na jáhny. Fotky možno zhlédnout zde.