Vstup do adventu v semináři

Tento týden neměli bohoslovci jen návštěvy, ale též sami byli na návštěvě.
V úterý 2. 12. mezi nás zavítal Mons. Václav Malý, který nám připomněl, že spravedlnost znamená 
dát všem to, co jim náleží a vzpomněli jsme společně s ním při mši svaté na pronásledované křesťany, kteří nám všem leží na srdci a jež předkládáme Pánu v modlitbách. 
Ve středu 3. 12. ráno bohoslovci opustili svoji klauzuru a vydali se na rorátní mši svatou do kostela sv. Matěje.
Ve čtvrtek 4. 12. mezi nás zavítal královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál, který v kázání zdůraznil postavu hospodáře, jenž má rozmnožovat jemu svěřený majetek do doby, než se vrátí jeho Pán. 
V pátek 5. 12. 2014 jsme opět opustili klauzuru a vydali se poděkovat svoji přítomností do kostela sv. Ludmily, kde věřící drží nad bohoslovci modlitební a duchovní stráž. Za tyto modlitby jsme velmi vděční.