Velehradské exercicie

20. září 2012, na začátku nového formačního roku a den po nástupu do semináře jsme se vypravili na Velehrad, abychom v poutním a exercičním domě Stojanov i v okolní krásné přírodě  po celý týden ve vnějším tichu usilovali o ticho vnitřní.

Duchovními cvičeními nás provázel otec Karel Satoria, jehož životním tématem je modlitba.  O své zkušenosti s ní i o nauku velkých učitelů církve od sv. Benedikta po sv. Terezii z Ávily se s námi po celý týden ochotně dělil a opakovaně nás upozorňoval, ať nežádáme od Boha méně, než chce dát, a nespokojujeme s "malými touhami". 

S jeho povzbuzením v zápase o duchovní mistrovství jsme stanuli na prahu akademického roku, který začíná v pondělí 1. října.