Biskup Holub požehnal novou vitráž

Ve čtvrtek mezi nás zavítal plzeňský biskup Tomáš Holub a při mši svaté požehnal novou vitráž v naší sakristii.

Vitrážové okno, které mohlo být zhotoveno zásluhou soukromých dárců, navrhl pan Oldřich Selucký. Výrobu pak zajistilo sklenářství Jiřička-Coufal. Všem, kteří se jakkoli na vitráži podíleli, mnohokrát děkujeme!