Vánoční rekolekce

Od pátku 9. 1. do neděle 11. 1.  bohoslovci mezi sebou hostili kněze ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D., který je v samém závěru vánoční doby provedl rekolekcemi.  Rekolekce jsou dobou ztišení, uvědomění si Boží blízkosti a zamyšlení se nad tématy, která jim přednášející předloží. Otec Zdenek Wasserbauer byl spirituálem v pražském semináři před nynějším duchovním vůdcem otcem Miloslavem Kabrdou, SDB.

Přednášky převážně čerpaly z exhortace papeže Františka Evangelii gaudium (Radost evangelia) a z příslušných biblických textů.  Otec Zdenek Wasserbauer  nám znovu připomněl zápal s kterým jsme se rozhodovali ke vstupu do semináře a povzbudil nás k aktivnímu duchovnímu životu.