V Neděli 6

V Neděli 6. 12. 2020 u nás v semináři proběhla tzv. OBLÁČKA. V rámci tohoto obřadu naši prváci dostali kleriky a superpelice. Slovo „obláčka“ ovšem nevychází z českého slova „oblečení“, i když se prváci v tyto kleriky během obřadu oblékli, ale z latinského [oblatio, onis, f.], což je v překladu „nabídnutí, poskytnutí“.
Věříme tedy, že noví členové seminárního chóru nabídli i svá srdce a službu Kristu a jeho církvi.

A jelikož jsme jedna domácnost, tak naši novou společnou róbu nemusela v kapli „hyzdit“ rouška 😎😁👍🥼👘👞