Dnešní adorace za nová kněžská a řeholní povolání u sv