Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého

Vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého jsme oslavili spolu s bratry premonstráty na Strahově, kam s námi také zavítali letošní biřmovanci ze svatovojtěšské farnosti.

Děkujeme za toto neobvyklé společenství!