Slavnostní modlitbou nešpor jsme právě zahájili celonoční adoraci

Slavnostní modlitbou nešpor jsme právě zahájili celonoční adoraci. Pamatujeme na vás! Znovu připomínáme, že je možnost zasílat nám vaše osobní úmysly, které ráno předneseme v ranních chválách. (SMS 735 047 047)