Slavnostní bohoslužba – kardinál Dominik Duka 25. 2. 2012

U příležitosti kardinálského jmenování slavil v sobotu 25. února ve
svatovítském chrámu pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka mši svatou
za církev a bohoslovci mohli při této události asistovat. Zde přinášíme fotografie.