Repatriace Josefa kardinála Berana

Ostatky kardinála Berana se o víkendu slavnostně vrátily do naší vlasti. A my jsme u této výjimečné události asistovali.

Celý víkend začal v pátek slavnostními nešporami v našem seminárním kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích. V sobotu pak vyrazilo procesí s ostatky ze Strahovské baziliky do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde byla sloužena mše svatá. Rakev s ostatky kardinála Berana poté byla vystavěna k veřejné úctě až do pondělního podvečera, kdy byla po mši svaté uložena do nově zbudovaného sarkofágu. 

Rozsáhlou fotodokumentaci můžete shlédnout na stránkách projektu Člověk a víra.

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/8d039158-30b7-4b86-964f-b922fbba2c19