Putovní Tammím 2012

V letošním srpnu je možné se vydat spolu se skupinkou seminaristů na pěší putování po jižních Čechách. Akce je určena pro mladé muže od 15 do 23 let. Více je o ní možné se dozvědět na stránkách Putovního Tammímu 2012, kde se nachází i přihláška (již je třeba podat do 30. června 2012).