Přípravy na Tammím a uplynulý týden

V týdnu od 17-23.11. 2014 nás navštívil učitel dogmatické teologie a patrologie P.David Vopřada, Dr ,který své sloužil mši svatou a také začal své kázání v latinském jazyce. V sobotu byly bohoslovci z Královehradecké diecéze oslavit její 350.leté výročí v katedrále Ducha svatého.  Ostatní bohoslovci byly na mši svaté v pražské katedrále sv. Víta, kde byla bohoslužba ke cti sv. Cecilie, kterou sloužil kardinál Joachim Meisner. V našem semináři již zintenzivněly přípravy na Tammím, setkání mladých mužů o mužské spiritualitě a za které se již před jejich příjezdem modlíme. Kéž Bůh požehná toto setkání mladých mužů, aby mohli od nás odjet obohaceni a plni Ducha svatého. Amen