Před pár hodinami jsme vstoupili do (těsně před)adventního setkání #TAMMÍM 2019

Před pár hodinami jsme vstoupili do (těsně před)adventního setkání #TAMMÍM 2019!

😇při večerní modlitbě v kapli jsme tentokrat využili i kadidlo 😉

Děkujeme za vaše modlitby 👍🏻 a pamatujeme na všechny naše dobrodince 👌🏻