Pozvánka na kněžské svěcení v litoměřické diecézi

V sobotu 8. prosince 2012 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích přijmou vzkládáním rukou a modlitbou diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta kněžské svěcení jáhni litoměřické diecéze:

Ing. Pavel Morávek, jenž studoval v Římě a nyní koná svou jáhenskou službu v Chomutově,

Mgr. Josef Peňáz, jenž studoval v Olomouci a německém Wigratzbadu a nyní koná svou jáhenskou službu v Liberci.

Události kněžského  svěcení se zúčastní také bohoslovci litoměřické diecéze.