Postní Tammím 2015

Postní období znamená pro křesťana hlubší pohled do vlastního nitra, lítost a krok směrem k Bohu, který odpouští. Je to čas kajícnosti. Při letošním setkání mladých mužů jsme se spolu více zamysleli nad tématem pouště a nad hledáním životodárného pramene, který poušť ukrývá. Na tuto akci se bohoslovci již několik týdnů připravovali.  Věříme, že účastníci Tammímu mohli  na těchto několik hodin zakusit radost a pokoj ve svém srdci. Byly připraveny tématické skupinky, křížová cesta, meditace. Samozřejmostí je každodenní mše svatá a sobotní večerní a celonoční adorace Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti.

Další informace na stránkách Tammímu