Po svěcení plzeňského jáhna Tomáš Jan Kadlec zveme na svěcení Václav Ignác Šustr