Papež František

Radostnou zprávu o volbě nového Petrova nástupce přivítali otcové a bratři v Arcibiskupském semináři zpěvem chvalozpěvu Te Deum a papežské hymny.