Ohlédnutí za Postním Tammímem

Postní Tammím 2011

Kdy to bylo?
Od pátku 25. března do neděle 27. března 2011 pořádali bohoslovci z Arcibiskupského semináře v Praze další duchovní obnovu pro mladé muže, tentokrát pod názvem Postní Tammím. Na toto setkání s tématem "Obnov svůj křest – II. díl" přijelo celkem 53 účastníků. Nejvíce, a sice osmnáct, jich dorazilo z královéhradecké diecéze, nejvzdálenější vážil cestu až z trnavské arcidiecéze.

Co to bylo?
Bohoslovci připravili pro účastníky setkání pestrý program, který z převážné části probíhal v prostorách semináře a začal v pátečním podvečeru mší svatou. Následovala chutná večeře a po ní měli ti, kteří zavítali do semináře poprvé, možnost důkladně se seznámit s jeho prostorami. Duchovní část programu zahrnovala kromě mší svatých také ranní a večerní chvály, křížovou cestu, meditaci nad Písmem a podle vlastního výběru účastníků také možnost duchovního rozhovoru, zhlédnutí filmu s křesťanskou tematikou, účasti na vigilii, adoraci a svátosti smíření. Také tyto výběrové části programu měly – mnohdy i navzdory poměrně pozdní či brzké hodině – vysokou návštěvnost.
Účastníci hojně využívali možnost občerstvení, posezení a rozhovorů s bohoslovci v prostorách seminární společenské místnosti (přezdívané Eržika) a také v čajovně, která byla otevřena speciálně pro potřeby setkání. V sobotu dopoledne se konaly volitelné tematické skupinky – mimochodem nejvíc zájemců přilákala ta s názvem "Je modlitba pro chlapy?" – a odpoledne si zájemci mohli mimo jiné jít zahrát fotbal nebo prohlédnout prostory pražského Arcibiskupského paláce.
Mnoho zajímavých poznatků ze zkoumání Turínského plátna jsme se dozvěděli na přednášce, kterou měl k tomuto tématu plzeňský biskup František Radkovský. Dalším hostem setkání byl kardinál Miloslav Vlk, který v neděli po mši svaté odpovídal na rozličné dotazy účastníků.

Jak tam bylo?
Účastníci, od nichž máme ohlasy, považují toto setkání téměř všichni za vydařené a většina z nich zamýšlí přijet i příště. Oceňují nejen nasměrování na ztišení se a obrácení mysli k Bohu, což je pro postní dobu zvláště důležité, ale také příležitost k setkání a seznámení se s podobně založenými vrstevníky a také s bohoslovci. Snad tedy můžeme touto cestou pozvat na příští setkání, které se bude konat – dá-li Bůh – v adventu, i ty, kteří u nás dosud nebyli.
A protože člověk nesestává jen z duše, ale i z těla, tak se sluší na úplný závěr připomenout, že nemalý podíl na dobrém hodnocení tohoto setkání mělo i umění našich seminárních kuchařek, které sklidily při závěrečném nedělním obědě dlouhotrvající zasloužený potlesk od všech účastníků.

Fotografie setkání Tammím naleznete zde ve fotogalerii: pátek, sobota, neděle