Nejsvětější Srdce Páně na Vinohradech

V pátek v podvečer jsme navštívili krásný kostel na Vinohradech, kde jsme mohli vést křížovou cestu a následně se účastnit mše svaté, které předsedal spirituál semináře P. Miloslav Kabrda. Kázání pronesl rektor semináře, Mons. Artur Matuszek. Fotky možno nalézt zde.