Návštěva arcibiskupa Dominika Duky

Dne 4. 11. 2014 mezi nás zavítal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Ve svém kázání se
zmínil o nesnadnosti překladů misálu a Písma svatého. Mluvil také o velké proměně našeho
globalizovaného světa a zhroucení modelu multi­kulturní společnosti. Církev podle otce Dominika
Duky nabízí alternativu interkulturního a mezináboženského dialogu (oproti multikulturnímu
modelu). Následně připomněl postavu svatého Karla Boromejského, díky němuž vstoupily
v reálnou platnost snahy tridentského koncilu. Otec kardinál zdůraznil, že tento koncil byl
"aggiornamentem" své doby. Na konci mše svaté otec Dominik Duka také vyjádřil poděkování
bohoslovcům za pomoc při ministrování v katedrále a na Vyšehradě.