Nadace Arcibisupského semináře v Praze děkuje za dary

Nadace Arcibiskupského semináře v Praze děkuje za dary vybrané při pouti za povolání na Svaté Hoře u Příbrami. Vybralo se 8067 Kč, všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať.

Děkujeme také  za jakoukoliv jinou formu podpory semináře, za vaše modlitby, příspěvky při sbírkách o vybraných nedělních bohoslužbách atp. Jsme skutečně vděční a každou sobotu se za naše dobrodince modlíme a obětujeme mši svatou.