Na léto připravujeme Putovní Tammím 2012

Bohoslovci Arcibiskupského semináře v Praze plánují uspořádat o letních
prázdninách pěší putování pro mladé muže od 15 do 22 let, kteří se nebojí
vykročit na cestu.

Více informací o této akci naleznete nyní na našich stránkách Putovní Tammím 2012.