Fotky z narozenin otce rektora

Podvečer, večer a noc 23.  větna 2013 byla v semináři ve znamení slavení kulatých narozenin otce rektora Mons. ThLic. Artura Matuszka. Pán Bůh mu žehnej! Fotky možno zhlédnout zde.