Co jsme prožili v těchto dnech

Alespoň něco málo z toho co jsme prožili v těchto dnech:

1. dubna se několik bohoslovců účastnilo mše svaté v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v rámci Pochodu pro život.

Další část jela na kněžské svěcení litoměřického jáhna Víta Machka do Jablonce nad Nisou.

Někteří pak jeli v neděli 2. dubna na primici novokněze Vítka Machka do jeho rodné farnosti, do Tanvaldu.

Bohoslovci pražské arcidiecéze se tento den vydali s panem biskupem Malým na výlet do Brd, v Mníšku (pod těmito horami) se připojili ke slavení mše svaté spolu s místní farností.

Následující víkend jsme měli rekolekci, kterou nám vedl P. Jaroslav Brož na téma Dobrý pastýř.

15.-17. dubna jsme trávili ve farnostech v našich diecézích na Víkendu Dobrého Patýře většinou po skupinkách po dvou.

Z rozhodnutí pana kardinála Dominika Duky a za vědomí ČBK proběhne v létě výměna spirituála našeho semináře. P. Miloslava Kabrdu SDB ve funkci nahradí P. Josef Žák, současný generální vikář plzeňské diecéze. Prosíme o modlitbu za oba kněze i za seminář.

Od pátku 22. dubna do neděle 24. dubna jsme byli v Olomouci na společném setkání s bohoslovci moravské církevní provincie. Během setkání měl každý ročník svůj samostatný program a oba semináře dohromady společný duchovní program. Všichni navzájem se známe z olomouckého teologického konviktu a tak nás tato akce velmi potěšila.

V pondělí 25. dubna v našem semináři dělali psychologické testy mladí muži z českých diecézí, kteří se hlásí do teologického konviktu. Prosíme za ně o modlitbu.

V pátek 29. dubna odpoledne jsme odjeli do Plzně, kde jsme měli několikahodinový nácvik na biskupské svěcení, které se uskutečnilo v sobotu 30. dubna.

V neděli 1. května mezi nás přijeli naše rodiny. Společně jsme slavili mši svatou v seminární kapli a následně jsme společně poobědvali v našem refektáři. Pak každý individuálně se věnoval svým blízkým.

Ve středu 4. května se část bohoslovců zúčastnila mše svaté u příležitosti svatého Floriána, patrona hasičů. Bohoslužbu celebroval pan kardinál Dominik Duka za přítomnosti pánů biskupů Baxanta a Vokála. Katedrála byla zaplněna hasiči všech hodností z celé republiky a přímý přenos přenášela ČT2.

V sobotu 7. května jedeme na pouť za povolání na Svatou Horu, kde bude od 11 hodin mše svatá a od 13:30 májová pobožnost.

Výběr dalších akcí, které nás čekají najdete v Aktualitách-Nejbližší akce.

Požehnané dny!