Čerstvě promovaný magistr katolické teologie

Čerstvě promovaný magistr katolické teologie, Robert Benno Štěpánek, jáhen Arcidiécéze pražské. Blahopřejeme! 😀