Biskupové a kněží v Arcibiskupském semináři

Kromě našich představených (o. rektora Jana Kotase, o. spirituála Josefa Žáka a externího spirituála o. Jaroslava Brože) předsedají liturgii v naší kapli i biskupové, kteří za námi jezdí, aby nás povzbudili, modlili se s námi, zkontrolovali jestli nezlobíme atp. Včera byl např. za svými hradeckými bohoslovci o. biskup Kajnek (viz foto). Tento formační rok už nás navštívili také arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka, biskup plzeňský Tomáš Holub, pražský pomocný biskup Karel Herbst a chystají se i další.   

Také k nám přijíždějí sloužit mše svaté naši nedávní spolužáci, kteří nám poté také udělí novokněžské požehnání. Tento týden nám jej udělil P. Martin Brácha z českobudějovické diecéze, během příštích týdnu dorazí P. Jiří Zeman, P. Jan Kulhánek, P. František Žák a P. Pavel Michalec.

Krom biskupů a novokněží také zveme naše vyučující z fakulty, příští týden bude např. bohoslužbě v naší kapli předsedat P. prof. C. V. Pospíšil.    

Mimochodem VĚDĚLI JSTE, ŽE… používáme opravdu krásné ornáty vyrobené bratřími trapisty z Nového Dvora?