5 000 růženců

Abychom přispěli k roku kněží, vydali jsme speciální rozjímavý růženec o povolání. Jedná se o klasický růženec, při kterém se po každém vzývání jména Ježíš vkládá kratší či delší citace slov z Evangelia týkající se otázky povolání učedníků. Chtěli jsme tím posílit modlitby za povolání a poděkovat těm, kteří se pravidelně za duchovní povolání modlí. Máme velkou radost, že se již 5000 růženců dostalo do oběhu.